B&B Mansion 6 - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.
Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens en kussens zoals beschreven in bijgevoegde inventarislijst. Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder een bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.
De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.
De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

Annuleringsvoorwaarden* (afhankelijk van de door de verhuurder ingevoerde data)
De partijen komen de volgende annuleringsvoorwaarden overeen : bij annulering op een week voor aankomst of later: de volle huursom.